De beste Nederlandse en Belgische SF, Fantasy en Horror van 2020

Home » Wedstrijd » Voorwaarden en andere zaken

Voorwaarden en andere zaken

Doel:

 1. Het publiceren, maximaal zichtbaar en beschikbaar maken van de beste en meest interessante fantastische verhalen door Nederlandse of Vlaamse auteurs van het voorgaande jaar.
 2. Het vergroten van de zichtbaarheid en bekendheid van de individuele, geselecteerde auteurs.
 3. Het vergroten van het huidige lezerspubliek.
 4. Het belonen van auteurs voor hun werk.

 

Invulling:

 1. Het openstellen voor inzending (naar slush@edge-zero.com) voor verhalen die in het voorgaande jaar geschreven zijn én ingezonden naar wedstrijden en genre-bladen (zie verderop voor specifieke informatie).
 2. Publicatie van een specifieke selectie verhalen in pocket, online en verspreiding als eboek via alle mogelijke eboek-kanalen.
 3. Het organiseren van een publieksstemming voor de geselecteerde verhalen met gebruikmaking van sociale media.
 4. Samenwerking met bestaande partijen die hetzelfde of een vergelijkbaar doel nastreven.
 5. Het betalen van tenminste 1 eurocent per woord bij publicatie
 6. Het uitreiken van de Edge.Zero Award aan het einde van het lopende jaar.

 

Budget, betaling en aantal verhalen dat meedingt:

 1. EDGE.ZERO 2020 heeft bij opening op 1 februari 2021 voldoende budget en toezeggingen voor betaling van de schrijvers.
 2. De betaling is 1 cent per woord.
 3. Naar schatting zullen, uit de top, 10 tot 20 verhalen worden gepubliceerd en online meedingen naar de publieksprijs.
 4. Het doel is in de toekomst meer te kunnen bieden. Zie “Donaties” verder beneden.

 

In aanmerking komen:

 1. Verhalen die hebben meegedongen aan: Harland Awards, Waterloper of de Godijn Publishing Fantasy/SF award in het voorgaande jaar
 2. Verhalen die in 2020 zijn verschenen in de fantastische tijdschriften Wonderwaan, Fantastische Vertellingen, HSF of The Flying Dutch.
 3. Verhalen die in Ganymedes van het voorgaande jaar zijn verschenen. Ganymedes eist zes maanden exclusiviteit en wordt meestal rond augustus gepubliceerd. Verhalen kunnen dus zonder problemen worden meegenomen in de beoordeling.
 4. Verhalen uit (online) publicaties in het voorgaande jaar die: voornamelijk genre publiceren, bewijsexemplaren verstrekken, geen afnameverplichting kennen, geen publicatiekosten voor de auteur met zich meebrengen, niet zelfgepubliceerd zijn, geen onderdeel van een verzamelwerk van 1 auteur zijn. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld “Zonderlingen” van Godijn Publishing of “Magie en tovenaars” van uitgeverij Keytree, maar ook publicaties op Vonkfantasy.nl, Fantasize, ModernMyths of edge-01.nl.
 5. Per schrijver kan maximaal één verhaal de eindronde halen (en dus publicatie verdienen.)
 6. Verenigingsbladen, literaire magazines die wel eens een –genre- verhaal publiceren, komen in principe niet in aanmerking. Denk je echter dat je in het voorgaande jaar toch een genreverhaal in zo’n blad of magazine hebt gepubliceerd, stuur het dan naar ambassadeur@edge-zero.com zodat het beoordeeld kan worden en mogelijk toegevoegd aan de inzendingen.
 7. Verhalen die in 2020 zijn verschenen in de EdgeZero bundel ‘beste verhalen uit 2019’ zijn uitgesloten van deelname.

 

Bestandformaat

 1. Het verhaal / document bij voorkeur aanleveren in Microsoft Office .docX formaat. We struikelen er niet over als het doc, open doc format of een ander leesbaar formaat is.

 

Hoe zend je je verhaal in?

Stuur je verhaal dat heeft meegedaan aan een van de genoemde wedstrijden of dat in een van de genoemden bladen of bundels is verschenen, naar slush@edge-zero.com

Vermeld hierbij je naam of pseudoniem, de naam van je verhaal en de wedstrijd waarin het heeft meegedaan of het blad/bundel waarin het gepubliceerd is.

Geef in je document een korte samenvatting, maximaal 100 woorden, van je verhaal, op het voorblad. Dit helpt de organisatie bij het stroomlijnen van het proces.

Aanvullend wil de organisatie graag de volgende informatie van de deelnemende auteur ontvangen:

 • adres (voor eventueel auteursexemplaar)
 • echte naam voor publicatie onder pseudoniem
 • Verklaring voor akkoord van het reglement en het eenmalig verstrekken van de publicatierechten bij selectie voor de bundel

Je mag alle verhalen die in wedstrijden hebben meegedaan of in genoemde publicaties gepubliceerd zijn, aanbieden. (voorbeeld: één van de organisatoren heeft in de wedstrijden van 2015 een totaal van twaalf verhalen ingestuurd en is twee maal in Wonderwaan en een maal in Ganymedes gepublicerd. Deze organisator zal dus vijftien verhalen in kunnen sturen.)

Na inzenden krijg je een ontvangstbevestiging en is aan je verhaal/emailadres een nummer gekoppeld. Tijdens de eerste selectieronde en longlist wordt enkel dit nummer gecommuniceerd op de website.

Er zijn geen kosten verbonden aan meedoen.

 

 

Selectie en limiet:

 1. De beste verhalen uit alle publicaties en wedstrijden worden geselecteerd door een team van ervaren lezers, redacteurs , schrijvers en prijswinnaars.
 2. De website en de bundel zullen vooralsnog tussen tien en twintig verhalen bevatten en tussen 80000 en 120000 woorden groot zijn. Deze limiet wordt onder andere bepaald door het budget.

 

Illustraties en illustratoren

 1. In verband met de huidige budgetbeperkingen wordt gebruik gemaakt van werk uit het publieke domein, dat expliciet door de maker is vrijgesteld voor hergebruik via Creative Commons of:
 2. werk dat door de maker specifiek is vrijgeven voor gebruik door EdgeZero tbv haar publicaties

 

Doneren:

 1. EDGE.ZERO staat open voor donaties.
 2. Des te groter het budget, des te meer we kunnen publiceren en des te meer we ook kunnen gaan doen met- en betekenen voor illustratoren; waaronder maatwerk-illustraties bij elk verhaal.
 3. Donaties kunnen gestort worden op rekening NL46 ABNA 0627 7740 32 ten name van: MCJansen
 4. Donaties worden uitsluitend gebruikt voor betaling van schrijvers.
 5. Gezien de publieke functie van EDGE.ZERO en het belang van de donaties voor beloning van schrijvers en illustratoren zal over het budget openlijk gecommuniceerd worden.

 

Redactie / revisie:

 1. Als voorwaarde voor opname en betaalde publicatie op EDGE.ZERO en in de verhalenbundel kan redactie en/of revisie worden verzocht van de schrijver.
 2. Deze redactie en revisie staat altijd in dienst van het verhaal.

 

Deadlines en data:

 1. Inzenden start vanaf 1 februari 2021.
 2. Deadline voor inzenden is uiterlijk 1 juni, dus laatste inzendmoment is 31 mei 23:59:59 van 2021.
 3. Defintieve selectie van de verhalen die in aanmerking komen voor de bundel vindt plaats vóór 15 augustus. (proberen we iig)
 4. Auteurs worden rond 15 augustus op de hoogte gebracht van hun plaatsing.
 5. Redactie van verhalen behoort (indien nodig) gedaan te zijn vóór 15 september.
 6. Publicatie online vindt plaats rond 15 september (slag om de arm ivm vakanties.)
 7. Betaling van de geselecteerde auteurs vindt plaats rond publicatie
 8. De paperback(s) en het eboek worden uiterlijk 1 november gepubliceerd en aangeboden, waarschijnlijk eerder.
 9. Lezers kunnen vanaf publicatie, tot en met begin december stemmen uitbrengen op hun favoriete schrijvers en verhalen.
 10. Uitreiking van de Award vindt plaats rond medio december van het lopende jaar

 

Eboek:

 1. Het Eboek wordt gratis en ter promotie beschikbaar gesteld vanaf 1 september (of zoveel eerder als mogelijk) tot begin van de volgende editie.

 

Bepalingen en voorwaarden voor mededinging:

 1. Het ingezonden verhaal is niet vastgelegd voor enige andere publicatie.
 2. Door inzenden gaat de deelnemer akkoord met het tijdelijk opnemen van zijn/haar emailadres in een mailinglist en het ontvangen van maximaal zes emails in het lopende jaar, die betrekking hebben op de award.
 3. Publicatie van verhalen is niet exclusief, het staat auteurs vrij hun verhaal ook elders te publiceren, zelfs tijdens het selectieproces.
 4. Verhalen blijven eigendom van de respectievelijke auteurs.
 5. De organisatie verkrijgt het recht het verhaal in de afgesproken vormen (pocket, hardcover, ebook, online) gepubliceerd te houden en commercieel te mogen aanbieden voor onbepaalde tijd, conform het Nederlandse Auteursrecht van 1912. Het publicatierecht wordt uitsluitend voor de bundel van de award-verhalen eenmalig aan de organisatoren verstrekt.

 

Diskwalificatie

 1. EDGE.ZERO neemt geen verantwoordelijkheid voor de auteur, en zal een verhaal diskwalificeren als met dat verhaal exclusiviteitsovereenkomsten met een andere partij worden geschonden.
 2. Diskwalificaties in de genoemde wedstrijden zijn voor EDGE.ZERO geen reden voor uitsluiting. Stuur vooral in.

 

Nominatie, publicatie en awards

 1. Op basis van een eindselectie, met –momenteel– een maximale woordcount van 90.000 woorden in totaal, worden door de jury de schrijvers en verhalen geselecteerd die online en in de verhalenbundel gepubliceerd zullen worden en automatisch meegaan in de publiekskeuze
 2. Geselecteerde auteurs mogen zich de titel ‘genomineerd voor Edge.Zero Award [jaartal]’ aanmeten.
 3. Pas na de stemming mag de winnaar zich ‘Winnaar Edge.Zero Award [jaartal]’ noemen en dit ook in correspondentie en marketing gebruiken.
 4. De winnaar ontvangt een trofee met daarop de naam van het verhaal en de naam van de auteur(s) en het jaartal.
 5. Auteurs ontvangen een gratis proefexemplaar.
 6. Overige prijzen kunnen later worden aangekondigd

 

Wie zijn er betrokken bij de organisatie?

De award wordt georganiseerd door Mike Jansen, met support door Peter Kaptein.

De organisatie is niet uitgesloten van deelname, en moet aan dezelfde kwaliteitscriteria als ieder ander voldoen.

De organisatie is wel uitgesloten van het winnen van de award en zal in geval van een top 3 notering automatisch naar de eerstvolgende niet top 3 plaats worden verplaatst.

 

Slushlezers/Jury

Over smaak valt niet te twisten, dus we hebben een team van ervaren lezers en genre-kenners verzameld die alle binnenkomende verhalen zullen beoordelen.

De lijst is nog niet compleet, maar deze juryleden zullen zich zeker over de verhalen buigen:

 1. Mike Jansen (Verschijnsel, winnaar King Kong Award, Fantastels, Baarnse literatuurprijs, Godijn Fantasy/SF Award etc.)
 2. Odile Schmidt-Nouhan
 3. Kim Schreurs
 4. Dirk Bontes
 5. Jaap Boekestein
 6. Laura Scheepers
 7. Sander de Leeuw
 8. Sigrid Lensink-Damen
 9. Rik Kanjers

 

 

En natuurlijk hebben we ook dit jaar weer een ambassadeur die bepaalt of verhalen die in bij ons niet bekende publicaties zijn verschenen in 2020 wel genre zijn: Mike Jansen (Beoogd was Jack Schlimazlnik, die helaas is overleden. De functie wordt waargenomen door Mike Jansen.)

FAQ

V: Ik heb meegedaan met een andere literatuurprijs, kan ik mijn verhaal insturen?

A: Nee. De genoemde wedstrijden zijn specifieke genrewedstrijden, de genoemde publicaties zijn specifieke genrepublicaties. Tenzij je verhaal genre is, stuur het dan naar de ambassadeur.

 

V: Kan ik mijn verhaal aanpassen aan de hand van de juryrapporten voor ik het instuur voor de Award?

A: Absoluut. We zoeken het beste, meest vernieuwende, mooiste dat in Nederland en België geproduceerd wordt. Zolang de titel van het verhaal maar ongewijzigd blijft. (Hoewel ook dat in overleg gewijzigd kan worden!)

 

V: In de voorwaarden staat tenminste 1 cent per woord. Kan het meer worden?

A: Ja, het kan meer worden. Er is een budget beschikbaar gesteld voor het betalen van de auteurs die hun werk leveren. Als er meer budget komt, krijgen de auteurs meer betaald.

 

V: Waarom geven jullie het eboek zo lang gratis weg?

A: De Award kent een publieksstemming. Ofwel: we willen zoveel mogelijk mensen bewegen het beste verhaal te selecteren en daarop te stemmen.

 

V: Wat zoekt Edge.Zero eigenlijk voor verhalen?

A: Steekwoorden: innovatief, bizar, diep, mooi. Ongeacht subgenre, SF/F/H, het beste en mooiste dat in de lage landen geproduceerd wordt.

 

V: Waarin wijkt de selectie af van andere wedstrijden, afgezien van de juryleden?

A: We streven naar een selectie van verhalen die “op de rand” zitten, waarin de schrijver zichtbaar de grenzen opzoekt, die zich o.a. onderscheiden door de manier waarop onderwerpen, personages en werelden binnen het verhaal worden gepresenteerd en uitgewerkt.

 

V: Ik ben niet zo hoog geëindigd bij de genoemde wedstrijden. Mijn verhaal is al ergens verschenen. Kan ik alsnog insturen?

A: Zeker!

 

V: Waarom is deze prijs nodig?

A: Er is voor Nederlandstalig werk slechts een beperkt online platform waarop lezers direct met een goede doorsnede van het beste- en meest interessante werk van Nederlandstalige genreschrijvers kennis kan maken. Verder ontbreekt momenteel voor dat publiek de mogelijkheid zich te verbinden met de schrijvers en zich direct betrokken te voelen met wat er in Nederland en België aan kort genre-werk geproduceerd wordt. We hopen hier met Edge.Zero en de aanpak en insteek van de Edge.Zero publieksprijs verandering in te brengen. Nieuwe ontwikkelingen hierin zijn Vonk en Edge.Zero.One, ook Modern Myths en Fantasize beginnen een rol te spelen.

 

V: Waarom plaatsen jullie niet alle inzendingen online, of alleen de prijswinnende verhalen van dat jaar?

A: Omdat dat niet de formule is.

 

V: Er wordt gesproken over paperback bundel. Hoe ziet die eruit?

A: De organisatie maakt gebruik van Amazon KDP om een goede, economische pocket aan te bieden. Bij voldoende interesse kan worden geopteerd voor het laten drukken van een oplage pockets of hardcovers.

 

V: Komen er tussentijdse uitslagen, longlists of shortlists?

A: Ja. Dit is geen wedstrijd, maar een publicatieselectie. Als je niet door bent is het wel zo netjes als de organisatie dit laat weten.

 

V: Ik wil niet dat anderen weten dat ik niet eens op de longlist ben gekomen.

A: De verhalen krijgen bij binnenkomst een nummer. Dit nummer wordt aan de auteur gecommuniceerd ter bevestiging van ontvangst. De site zal de nummers die niet door zijn, publiceren. Hier is dus geen naam of verhaaltitel aan vast te knopen. Dit geldt voor de eerste selectieronde en de longlist. De shortlist zal wel online gepubliceerd worden.

 

V: Hoe zit het met herdrukken?

A: Er wordt gebruik gemaakt van Publish on Demand, ofwel, er is maar een druk die continu wordt uitgebreid.

 

V: Waarom bieden jullie de verhalen in eboek en online gratis aan?

A: Het is de overtuiging van de organisatie dat naamsbekendheid van auteurs een groter goed is dan verspreiding beperken middels een geldbedrag, hoe klein dat bedrag dan ook is.

 

V: Jullie betalen 1 cent per woord, moet ik dan niet meteen mijn bankrekeningnummer meesturen?

A: Dat hoeft niet, wij vinden het niet erg de geselecteerden alsnog een mailtje met verzoek om IBAN te sturen.

 

V: Ik heb in het voorgaande jaar een veteranenverhaal uit een eerdere wedstrijd naar Waterloper gestuurd. Komt dit verhaal in aanmerking?

A: Elk verhaal dat heeft meegedaan aan Waterloper, HA, Godijn SF/F of een andere wedstrijd in het voorgaande jaar dingt mee. Dus ja.

 

V: Stel twee of meer van mijn verhalen halen de eindronde. Maar een auteur kan maar een verhaal gepubliceerd krijgen conform de reglementen. Mag de auteur dan zelf kiezen welk verhaal in de bundel komt?

A: Er komt iig een rangorde tevoorschijn, waarbij of maximaal de top 20 verhalen of maximaal 120.000 woorden geselecteerd worden. Bij meer dan een verhaal van dezelfde auteur wordt automatisch het hoogst geplaatste verhaal geselecteerd, overige verhalen worden overgeslagen. (die rangorde is niet bepalend voor de publieksprijs, overigens.)

 

V: Stel ik heb een verhaal in de shortlist maar ook een verhaal geschreven met een ander in de shortlist. Welke wordt dan gekozen?

A: Allebei. We zien het duo (of hoeveel het er ook zijn) als 1 schrijver.

 

Meer vragen? Stuur ze ons op slush@edge-zero.com, dan proberen we ze te beantwoorden en komen ze in deze FAQ terecht.